Tłumaczenia pisemne

Proszę wybrać rodzaj tłumaczeń:

 Szeroko pojęta technika to dziedzina bardzo złożona, a przez to nie każdemu znana. Wykonywanie tego rodzaju tłumaczeń wymaga, poza perfekcyjną znajomością języka i specjalistycznego słownictwa, także obszernej wiedzy merytorycznej z określonej dziedziny.
Oferuję tłumaczenia techniczne m.in. z zakresu budowy maszyn, chemii, przemysłu energetycznego, budownictwa, automatyki, motoryzacji, elektrotechniki, mechaniki, przemysłu spożywczego i wielu innych.

Obejmują one m.in.:

 • Instrukcje obsługi
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa
 • Katalogi produktów i części zamiennych
 • Dokumentacja projektowa
 • Dokumentacja przetargowa
 • Karty charakterystyki
 • Specyfikacje techniczne
 • Atesty i certyfikaty
 • Normy, standardy, aprobaty techniczne
 • Rysunki techniczne
 • Raporty i analizy
 • Patenty

 

Tłumaczenie umów, sprawozdań czy statutów to praca wyjątkowo odpowiedzialna. Jedno źle użyte słowo może spowodować ogromne straty lub, co gorsza, problemy prawne. Dlatego tłumaczenia prawnicze wymagają nie tylko znajomości terminologii z zakresu prawa, lecz także rozumienia i umiejętności przekładu specyficznego języka prawniczego. Wykonuję tłumaczenia w zakresie prawa gospodarczego, finansowego, ubezpieczeniowego, karnego oraz prawa cywilnego.
Z tłumaczeń prawniczych można wyodrębnić określon
ą grupę, jaką stanowią tłumaczenia finansowe i biznesowe, czyli tłumaczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tłumaczenia z danej grupy to m.in.:

 • Umowy handlowe, kontrakty
 • Dokumentacja przetargowa
 • Dokumentacja finansowa spółek
 • Dokumenty założycielskie spółek
 • Sprawozdania roczne
 • Badania rynku
 • Dokumenty korporacyjne
 • Protokoły zgromadzeń
 • Biznesplany i analizy ekonomiczne
 • Faktury, rachunki
 • Pełnomocnictwa, oświadczenia
 • Dokumenty sądowe
 • Dokumenty ubezpieczeniowe
 • Ustawy, dyrektywy
 • Akty notarialne

Tłumaczenia marketingowe nie wymagają od tłumacza znajomości specjalistycznej terminologii, lecz kreatywności i wyczucia językowego, a także perfekcyjnej znajomości języka i realiów kraju, na rynek którego kierowana jest dana kampania. Tego typu teksty często charakteryzują się „nieprzetłumaczalną” grą słów, co powoduje, że tłumacz w dużym stopniu musi stworzyć „coś nowego”, oryginalnego i lekkiego w odbiorze dla grupy docelowej, jednocześnie nie odbiegając od założonej idei.
Tłumaczenia na rosyjski w zakresie marketingu są niezbędne w przypadku chęci wprowadzenia produktów lub usług na rynek krajów rosyjskojęzycznych: Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, czy innych krajów Azji Środkowej.

Do tłumaczeń marketingowych zaliczamy m.in.:

 • Hasła reklamowe
 • Broszury, ulotki
 • Spoty reklamowe
 • Teksty do kampanii marketingowych
 • Materiały promocyjne
 • Prezentacje
 • Materiały wystawiennicze
 • Badania marketingowe
 • Teksty do kampanii mailingowych

Tłumaczenia dla przemysłu spożywczego wymagają szerokiej wiedzy z zakresu procesów produkcyjnych i technologicznych, systemu zarządzania jakością czy mikrobiologii. Specjalizuję się w tłumaczeniach dla branży mięsnej, mleczarskiej, rybnej oraz cukierniczo-piekarniczej:

 • Schematów procesów produkcyjnych
 • Opisy i instrukcje obsługi linii produkcyjnych
 • Wyników badań laboratoryjnych
 • Dokumentacji dopuszczającej produkty do eksportu
 • Tekstów na etykiety produktów

Tłumaczenie stron internetowych jest niezbędnym elementem dla wszystkich firm, które oferują swoje produkty i usługi poza granicami Polski. Jest to bowiem jedno z najważniejszych narzędzi pozyskiwania nowych klientów. Dlatego też tekst na stronie internetowej powinien być przygotowany ze szczególną starannością, by zachęcić potencjalnego kontrahenta, bowiem jest to wizytówka Państwa firmy.
Oferuję również tłumaczenie bieżących treści umieszczanych na stronie, np. aktualności, czy newsletterów. W przypadku stałej współpracy przy tego typu projektach Klient otrzymuje tłumaczenie w ciągu kilku godzin! Tłumaczenie stron www może być wykonane poprzez tłumaczenie online w CMSie Klienta lub w dowolnym edytorze tekstu, po czym Klient sam umieszcza treść na stronie.

 • Kompleksowe tłumaczenie stron internetowych
 • Tłumaczenie newsów i aktualności
 • Tłumaczenie newsletterów

Tłumaczenia informatyczne często są powiązane z innymi rodzajami tłumaczeń. Na przykład tłumaczenie oprogramowania wymaga wiedzy również z zakresu, którego ono dotyczy, a sama terminologia IT nie jest wystarczająca. W ramach tłumaczeń informatycznych oferuję tłumaczenie i lokalizację m.in.:

 • Oprogramowania
 • Gier i aplikacji
 • Systemów ERP

Tłumaczenie korespondencji zarówno elektronicznej, jak również tradycyjnej, często jest nieodłączną częścią współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Zazwyczaj takie tłumaczenia są potrzebne „na już”. Stałym Klientom gwarantuję bardzo krótki czas oczekiwania na realizację takiego zlecenia, a także wygodne rozliczanie okresowe

Tłumaczenie filmów i plików wideo na życzenie Klienta może być zrealizowane w postaci listy dialogowej, naniesienia napisów na plik wideo lub nagranie dźwięku w języku docelowym. Oferta obejmuje tłumaczenie m.in.:

 • Filmów fabularnych i dokumentalnych
 • Filmów instruktażowych
 • Spotów reklamowych

Tłumaczenia naukowe i literackie, czyli tekstów przeznaczonych do publikacji, oprócz doskonałej znajomości języków wymagają także tzw. „lekkiego pióra” i zachowania stylu oryginału, aby przekład maksymalnie odzwierciedlał intencje autora, a zarazem był lekki w odbiorze przez czytelnika. Wykonuję tłumaczenia m.in.:

 • Artykułów naukowych
 • Przewodników turystycznych
 • Literatury popularnej i naukowej

Tłumaczenie rękopisów jest zadaniem trudnym, ponieważ oprócz znajomości języka i realiów XIX i początku XX wieku wymaga także umiejętności odczytywania pisma ręcznego. Dodatkowo dokumenty w tamtych czasach często były pisane bardzo niewyraźnie.

 • Akty urodzenia
 • Akty zawarcia małżeństwa
 • Akty notarialne

Web Analytics