Tłumaczenia ustne

Język rosyjski - tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia ustne w następujących kombinacjach:

polski – rosyjski oraz rosyjski – polski

polski – ukraiński oraz ukraiński – polski

Tłumaczenia ustne wykonuję podczas:

  • Spotkań biznesowych
  • Targów (również na Międzynarodowych Targach Poznańskich)
  • Szkoleń
  • Konferencji
  • Wizyt zagranicznych gości
  • Wyjazdów za granicę

Tłumaczenia ustne wykonuję w dowolnym miejscu w Polsce.

Także istnieje możliwość wyjazdu do Rosji, Kazachstanu i na Białoruś (bez konieczności wyrabiania wizy) oraz na Ukrainę.

Web Analytics